מחלקת הוצאה לפועל

משרד פינקלשטיין חננאל עוסק בתחומי האכיפה וההוצאה לפועל הן של פסקי דין בלשכות ההוצאה לפועל ברחבי הארץ והן בהגשת תובענות עפ"י חוק ההוצאה לפועל התשכ"ז – 1967, כמו כן המשרד מתמחה בהגשת בקשות למימוש משכונות ומשכנתאות עפ"י חוק ההוצאה לפועל התשכ"ז – 1967 ותקנות ההוצאה לפועל תש"ם - 1979.

 

על לקוחות המשרד בתחום ההוצאה לפועל נמנים הן לקוחות מתחום הפינסיים והבנקאות, תאגידים מסחריים, ולקוחות פרטיים הנדרשים לממש פסקי דין אשר קיימים לזכותם ומימוש זכויותיהם בנכסים הניתנים למימוש.

 

המשרד דוגל מחד במהירות ואסרטיביות על מנת לעמוד על זכויותיהם של הזוכים השונים בתיקי ההוצאה לפועל, תוך הפעלת מומחים בחקירות כלכליות וקבלני הוצאה לפועל מוסמכים לשם איתור ותפיסת נכסים, הוצאת מעוקלים מבתי ועסקי חייבים, פינוי נכסים ועוד.

 

בנוסף, במסגרת שירותי המשרד, מחלקת ההוצאה לפועל נותנת דיווח מלא בדבר הערכת אפשרויות הגבייה מכל חייב, תוך מתן המלצות בדבר העדר אפשרות גבייה והצורך במחיקת חובות מספריי החשבונות של הזוכים, והגדרת החובות כחובות אבודים, על כל המשתמע מכך.

מחלקות נוספות