top of page

מחלקת נדל"ן

משרד פינקלשטיין חננאל מטפל במגוון עסקאות נדל"ן – הן במגזר המסחרי והן במגזר של הנדל"ן למגורים, תוך מתן פתרונות מורכבים הן לסוגיות הנובעות מדיני התכנון והבנייה,

בדיקת זכויות בנכסי נדל"ן, ביצוע רישומים בלשכת רישום המקרקעין, ביצועי פרצלציה

ומומחיות רבה בכל היבטי המס הקשורים לעסקאות נדל"ן.

 

משרד פינקלשטיין חננאל מייצג יזמים, חברות קבלניות, לווים מוסדיים ולקוחות מסחריים

בכל ההיבטים הנוגעים לרכישה, מכירה, השכרה, פיתוח, מסחור, ובנייה של נדל"ן,

לרבות עסקאות תמ"א 38 ועסקאות "פינוי בינוי". 

מחלקות נוספות

bottom of page