top of page

מחלקת בנקאות

המשרד פינקלשטיין חננאל עוסק בתחום דיני הבנקאות הן בייצוג מוסדות בנקאיים רבים בהתנהלות המשפטית והמסחרית אל מול לקוחותיהם הפרטיים והתאגידים,

והן בייצוג לקוחות עסקיים בהתנהלותם עם הבנקים.
 

על לקוחות המשרד בתחום הבנקאות והפיננסים נמנים בנקים מרכזיים,

והמשרד מלווה את הבנקים הן בפעילות הכלכלית השוטפת והן מתמחה באופן מיוחד בתיקי גביה,

בתחום הקמעונאי ובתחום המשכנתאות.

 

כיום המשרד מטפל במקביל במאות תיקי מימוש מקרקעין ומאות תיקי חובות קמעונאים ובכלל זה כינוסי נכסים ביחס לכלי רכב, ציוד הנדסי ומיטלטלין אחרים.

מחלקות נוספות

bottom of page