top of page

חדלות פרעון

למשרדנו מומחיות בתחום חדלות הפירעון והסדרי חוב, בכלל ההליכים הנדרשים במסגרת זו לרבות הליכי פירוק, פשיטות רגל, כינוס נכסים, הקפאת הליכים, הליכי הבראה, מימוש שיעבודים, הסדרי חוב ועוד. 

הייעוץ המשפטי ניתן למגוון בעלי העניין בתחום כגון נושים (יחידים או תאגידים), בעלי מניות של חברות בהליכי פירוק, או לקוחות שנקלעו למצוקה כלכלית והליכי פש"ר.

לאורך השנים צבר משרדנו ידע וניסיון עשיר בניהול הליכי כינוס נכסים, איתור נכסי חייבים ונקיטת פעולות למימושם לטובת תשלום לזוכה ולמקסום האינטרסים של כל הנוגעים בדבר. במסגרת זו מייצג משרדנו נושים מוסדיים כגון בנקים שונים ומספר עיריית ברחבי הארץ. 

בנוסף, עו"ד פינקלשטיין משמש כמנהל מיוחד/ נאמן מטעם בית המשפט וכונס הנכסים הרשמי וממונה באופן סדיר, כבעל תפקיד בתיקים רבים ומגוונים. 

מחלקות נוספות

bottom of page