top of page

המחלקה המסחרית

המחלקה המסחרית במשרד פינקלשטיין חננאל מורכבת הן ממחלקת ליטיגציה מסחרית בעלת ניסיון עשיר בטיפול בכל סוגי הליטיגציה, הבוררות, הגישור ומנגנוני פתרון הסכסוכים החלופיים והן ממחלקת עסקאות מסחריות בעלת ניסיון עשיר במגוון העסקאות המסחריות והתעשייתיות הקיימות בשוק.

 

בין לקוחות המחלקה המסחרית במשרד ניתן למנות הן חברות זרות ומשקיעים זרים והן חברות ישראליות מובילות ממגוון מגזרים, כגון חברות ממשלתיות, חברות ציבוריות, בנקים ישראליים, גופים פרטיים ותאגידים המעורבים בעסקאות תעשייתיות ומסחריות.

 

לצוות הליטיגציה של משרד פינקלשטיין חננאל ניסיון בהופעות בכל ערכאות בתי המשפט ובתי הדין, לרבות בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים, בית המשפט העליון בשבתו כבג"צ, בתי המשפט המחוזיים ובתי המשפט השלום, בתי משפט מנהליים, בתי המשפט המקומיים ובתי הדין לעבודה.

 

כמו כן, צוות המחלקה המסחרית של משרד פינקלשטיין חננאל ערוך לטיפול בעניינים דחופים כגון: צווי מניעה, צווי עיכוב יציאה מהארץ ועסקאות שנדרש לבצען בתוך פרק זמן קצר.

מחלקות נוספות

bottom of page